PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

AKTUALNOŚCI

BIEŻĄCE INFORMACJE NASZEJ SZKOŁY

Z życia świetlicy – grudzień

11 grudnia 2019 r.          Pierwszy dzień zimy kalendarzowej i astronomicznej niezmiennie przypada w grudniu, ale na to musimy jeszcze trochę poczekać (do 22 grudnia). Poczekać tak samo, jak na zbliżające się – najmilsze według dzieci – Święta Bożego Narodzenia. Mimo to, w świetlicy praca wre, bo zaczęły się już „świąteczne przygotowania”. Wprawdzie pierniczków nie ...

Read More

Uwaga Dzień Otwarty!

W czwartek 12.12.2019 w godzinach 17:00 – 18:30 można spotkać się ze wszystkimi uczącymi w szkole nauczycielami.  Także w tych godzinach czynny będzie anielski kiermasz – można na mi kupić anioły wykonane przez uczniów. Dochód ze sprzedaży przeznaczymy na Dom Samotnej Matki.  

Read More

Wieczorne kino dla siódmoklasistów

REGULAMIN WIECZORU FILMOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 W STARGARDZIE 1. Wieczór Filmowy odbywa się na korytarzu II piętra w dniu 19 XII 2019 r 2. Uczestnikami Wieczoru Filmowego mogą być uczniowie klas VII. 3. Podczas Wieczoru Filmowego odbędą się projekcje filmów  dydaktyczno-wychowawczych, adekwatnych do wieku uczestników ( „Opowieść Wigilijna”)) 4. Każdy uczestnik wieczoru filmowego ...

Read More

Histolubisie w cerkwi

Dzisiaj ks. Rusłan w cerkwi p. w. Josafata Męczennika zapoznawał Histolubisie z religią grekokatolicką. Już można podziwiać w tu nowiutki Ikonostas.

Read More

100-lecie POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ OGŁOSIŁO ROK 2018 „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

PROJEKT szkolny

- WSZECHOBECNY PROCENT -

PATRON szkoły

Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka.

ZOBACZ

HISTORIA szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1957 r. w budynku byłego Domu Kultury przy ....

CZYTAJ DALEJ

NASZA szkoła

Nasza szkoła pokazana na zdjęciach. Tutaj można zobaczyć, jak wygląda nasza szkoła.

ZOBACZ

KADRA szkoły

KADRA SZKOŁY - czyli Dyrekcja oraz całe Grono Pedagogiczne liczące około 80 osób.

ZOBACZ

ZAPRASZAMY do kontaktu

Jest wiele sposobów, dzięki którym możesz się z nami skontaktować. Możesz wysłać email na adres szkoły, zadzwonić lub wypełnić i wysłać formularz - jego treść zostanie dostarczona do szkoły. Zapraszamy

ATUTY NASZEJ szkoły

Jest DUŻO powodów dla których warto uczyć się z nami !!!

JESTEŚ JUŻ ZMĘCZONY SZKOŁĄ I NAUKĄ ??

NAJBLIŻSZA dłuższa PRZERWA - TO FERIE ZIMOWE - Zaczną się za ........

O SZKOLE

WAŻNE informacje dotyczące naszej szkoły

WSO

Zobacz

STATUT szkoły

Zobacz

RADA RODZICÓW

Zobacz

SAMORZĄD szkoły

Zobacz

ŚWIETLICA szkolna

Zobacz

ZAJĘCIA pozalekcyjne

Zobacz

OPIEKA szkolna

Zobacz

PRZYBORNIK RODZICA

CZYLI to co ważne i istotne

KLAUZULE INFORMACYJNE

Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie

Osób objętych monitoringiem

Zobacz

Pracowników Szkoły

Zobacz

Uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych

Zobacz

Osób świadczących usługi

Zobacz