PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

tak wyglądał Raj

czyli Eden

Konkurs religijno-plastyczny

Pod koniec listopada a mianowicie 29 został rozstrzygnięty konkurs religijno-plastyczny pod hasłem „Tak wyglądał Raj-Eden”. Konkurs ten przeprowadzony został przez panią Monikę Kujawę, katechetkę naszej szkoły, a adresowany był do uczniów klas drugich. Zadaniem dzieci było za pomocą pracy plastycznej, przy użyciu trzech wybranych przez siebie technik plastycznych przedstawić swoje wyobrażenie o boskim Raju – ogrodzie Eden.

Wszystkie dostarczone prace były przepiękne, ale niestety nie wszystkie spaniały warunki regulaminu konkursu, jak również zdarzały się prace nie podpisane przez autora.
Komisja w składzie :
Monika Kujawa -katechetka i organizator konkursu,
Urszula Berska -katechetka,
Lidia Owczarek -nauczyciel plastyki
Ks. Marcin Miczkuła
nagrodziła następujących autorów prac, którym serdecznie gratulujemy !!
 
I miejsce -Przemysław Pietrzak kl. II f
I miejsce – Maja Mardoń kl. II f
II miejsce -Maciej Pyrek kl. II h
II miejsce – Oliwia Chudobska kl. II d
III miejsce -Antonina Jędrzejewska kl. II d
III miejsce – Zuzanna Jeleśniańska kl. II d
Wyróżnienie – Dominika Węgielnik kl. II d
Wyróżnienie -Hanna Sołtysik kl. II h
Wyróżnienie – Hubert Urban kl. II c

Dodaj komentarz