PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

Zespół Humanistyczny odwiedził Archiwum

HUMANIŚCI W STARGARDZKIM ODDZIALE ARCHIWUM

27.02.2017 Zespół Humanistów odwiedził stargardzki odział archiwum państwowego. Ze zbiorami zapoznała nas pani Urszula Markiewicz, która opowiedziała o zasobach, zakresie obowiązków oraz ciekawostkach. Największym zainteresowaniem cieszyły się stary egzemplarz Biblii Gutenberga znaleziony onegdaj na śmietniku oraz dzienniki lekcyjne z lat ’50. Nauczycielki zwiedziły też bardzo nowoczesne pomieszczenia magazynowe. Zdobytą wiedzę z pewnością uda się nam wykorzystać w pracy.