PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

Każde dziecko ma prawa

Nasze prawa – ważna sprawa

   21 kwietnia w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie. Uczniowie klas 5e i 6a przypomnieli problematykę praw dziecka.

Janusz Korczak powiedział kiedyś, że „nie ma dzieci są ludzie”.I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, państwo i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w jego traktowaniu. Zobowiązali się również do przygotowanie dziecka do dorosłego życia i jego ochrony przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych).

W Polsce Konwencja o Prawach Dziecka obowiązuje od 1991roku – czyli 26 lat.