PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

Akademia Małego Amperka

Pierwszaki znawcami elektryczności

Dnia 15 maja 2017 roku uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach interaktywnych „AKADEMIA MAŁEGO AMPERKA” – jak bezpiecznie obchodzić się z prądem.

Celem  programu jest uświadomienie najmłodszym zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i energii elektrycznej, a także ochronę dzieci przed skutkami zabawy w pobliżu urządzeń energetycznych.
Podczas spotkania, dzieci wykorzystując elementy zabawy, dowiedziały  się co to jest elektryczność, czy widać prąd, jaki ma kolor, do czego służy i co zrobić aby był on przyjacielem, a nie zagrożeniem.

Pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a nowo nabyte wiadomości mieli okazję zweryfikować podczas quizu na koniec prezentacji.

Przez całe zajęcia dzieciom towarzyszyła pluszowa maskotka – Amperek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali naklejki i kolorowanki z Amperkiem oraz  słodki upominek.

Organizator Małgorzata Tyszkiewicz