PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

piszemy kartki do Powstańców

Wyślij kartkę do Powstańca

Pamiętając o ogromnej ofierze uczestników Powstania Warszawskiego, uczniowie z klas VI E i VIIA wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Powstańca”.

Pisząc kartki, młodzież składała Powstańcom życzenia oraz podziękowania. Poprzez udział w akcji, uczniowie chcieli pokazać  uczestnikom powstania, że młode pokolenie pamięta o ich walce o Polskę.

Ci Powstańcy, którzy są jeszcze wśród nas, powinni być przez nas zauważani. Pamiętajmy zatem o ich walce za Ojczyznę!

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała. Dlatego  też ma prawo do miłości szczególnej.”

Jan Paweł II