PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

W Archiwum Państwowym w Szczecinie, Oddział w Stargardzie

LEKCJE HISTORII W ARCHIWUM

Uczniowie klas czwartych w ramach swoich pierwszych lekcji historii wybrali się na zajęcia do Archiwum w Stargardzie. O historii, zbiorach i pracy w archiwum ciekawie opowiadała pani Urszula Markiewicz – kierownik Archiwum .

Największe zainteresowanie wzbudziła Biblia w tłumaczeniu Marcina Lutra z 1665 roku. Dużo wrażeń dostarczyły wizyty w magazynach, gdzie uczniowie mogli samodzielnie przesuwać nowoczesne regały i zobaczyli, w jakich warunkach przechowywane są dokumenty.

Taka lekcja to świetna motywacja do zainteresowania się historią. Lekcje w archiwum mają na celu zapoznanie uczniów z różnymi typami źródeł historycznych oraz możliwościami ich wykorzystania do bliższego poznania dziejów miasta i regionu. Pokazują też, że historia wcale nie musi być nudnym zbiorem faktów do „wkucia” na pamięć, lecz pasjonującym przedmiotem uczącym życia.