PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

"Sceny kuli ziemskiej"

Abrahama Orteliusa

Humaniści znów w Archiwum

15.11.2017 grupa nauczycieli z Zespołu Humanistycznego oraz Artystycznego spotkała się w Archiwum celem zapoznania się z atlasem na co dzień przechowywanym w zbiorze druków starych Biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Cymelią udostępnioną nam przez niezastąpioną panią Urszulę Markiewicz  był atlas Abrahama Orteliusa  „Theatrum Orbis Terrarum” wydany w 1624 roku a Antwerpii. Stanowi on jedną z pozostałości księgozbioru Pomorskiego Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego.

Egzemplarz szczeciński nie jest kompletny – zawiera 54 z 70 map wraz z opisami. Sporządzony został w języku łacińskim, pisany zaś gotykiem.

Mimo, iż od jego sporządzenia mięło kilka wieków, dzieło do dziś budzi ciekawość i zdumienie dla pracy kartografa. Kolejny raz przekonaliśmy się, że pamiątki przeszłości budzą nie mniejszy zachwyt od cudów nowoczesności.