PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

TITLE

DESCRIPTION

UWAGA RODZICE !!!!

Od 01 marca 2018r. rozpoczynamy zapisy dzieci do klas I oraz do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły kart zgłoszeń.

Terminy składania kart zgłoszeń:

  • do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego – do 16 marca 2018r.
  • do klas pierwszych – do 23 marca 2018r. 
  • Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą składać wnioski o przyjęcie do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego i klas pierwszych w sekretariacie szkoły.
  • Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.
  • Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci podana będzie do publicznej wiadomości 13 kwietnia 2018r.
  • 25 kwietnia 2018r. zostanie przedstawiona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.