PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

uczniowie SP5

na stadionie im. dr J.cieśli

Dzień Sportu Szkolnego 2018

        Dzień Sportu Szkolnego stanowi okazję do podsumowania całorocznej pracy, a także zaprezentowania wszystkim dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Program imprezy zawierał oprócz uroczystego apelu z zastosowaniem ceremoniału olimpijskiego również przeprowadzenie różnych zawodów, gier i zabaw sportowych dla uczniów klas IV,V,VI,VII. Uczniowie mogli zbadać swoją sprawność fizyczną startując w różnych konkurencjach sportowych na stadionie miejskim „Pomorze” w Stargardzie Szczecińskim w dniu 13 czerwca 2018r. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły. W tym dniu szczególnym nie było jednak przegranych, każdy startujący zawodnik bez względu na wynik nagradzany był brawami i uważany za zwycięzcę. W imprezie brało udział ok. 500 uczniów. Dzień Sportu szkolnego stał się okazją do podsumowania plebiscytu na „najlepszego sportowca w roku szkolnym 2017/2018” w klasach IV-VII. Najlepszym sportowcem w  roczniku 2007 zostali : Łapińska Agata kl. VC i Nykołajczuk Marcin  kl. IVF, w  roczniku 2006: Stryjaś Vanessa kl. VID i Krawieczyński Michał kl. VE, w roczniku 2005: Brzozowska Natalia  kl. VIB i Pielichowski Alan  kl. VIE, Pluta Patrycja kl. VIIE, Różyczka Maciej kl. VIIC. Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego wspierani przez nauczycieli innych przedmiotów i pracowników szkoły. Za pomoc i zaangażowanie w organizację imprezy wszystkim serdecznie dziękujemy.