PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

zapraszamy

do naszej szkoły :)

List Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5

 Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5

im.Jana Pawła II w Stargardzie zawiadamia,

że od  01 marca br. rozpoczynamy zapisy  dzieci  

7 letnich  z rocznika  2012  (zamieszkałych w rejonie naszej szkoły )

Zapraszamy dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej w naszej szkole

NASZE ATUTY:

 *Bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne;
*Pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu;
*Sale do zajęć świetlicowych o świetnym wyposażeniu;
*Biblioteka z nowościami dla młodzieży i dzieci oraz czytelnia mulitmedialna;
*Gabinet opieki medycznej;
*Obiekt sportowy, który tworzą: basen z zapleczem i sauna, sala gimnastyczna, *mała salka, salka do zajęć korekcyjnych, zespół boisk wokół szkoły.

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA:
•Bezpieczeństwo wszystkim uczniom przebywającym na jej terenie poprzez troskliwą opiekę całej kadry;
•Naukę w przyjaznej, życzliwej atmosferze, w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych;
•Bogatą bazę sportową;
•Dobrze wyposażoną pracownię komputerową;
•Możliwość samorealizacji i rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
•Możliwość nauki języków obcych już w nauczaniu zintegrowanym;
•Opiekę dzieciom w świetlicy szkolnej;
•Możliwość korzystania ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej;
•Opiekę pedagoga, psychologa, logopedy
•Opiekę medyczną pielęgniarki;
•Bezpłatną naukę pływania na zajęciach wychowania fizycznego;
•Dobrze wykształconą i stale podnoszącą kwalifikacje kadrę, otwartą na potrzeby uczniów oraz motywującą ich do pracy poprzez aktywne metody nauczania

Placówka zapewnia realizację atrakcyjnych programów i zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli  w przyjaznej atmosferze.

W przypadku, gdy Państwa dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce  proszę o osobiste, przez e-mail  lub telefoniczne powiadomienie nas o tym fakcie przez sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 (tel. 91 577 13 01) email: sekretariat@sp5.stargard.edu.pl