PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

operacja rekrutacja nadchodzi

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Od 01 marca 2019r. rozpoczynamy zapisy dzieci do klas I oraz do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w sekretariacie szkoły kart zgłoszeń.

   Terminy składania kart zgłoszeń:

  • do klas pierwszych – do 22 marca 2019r

             karta zgłoszenia do klasy I dla dzieci z obwodu

     Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły mogą składać wnioski o przyjęcie do  oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego i klas pierwszych   w sekretariacie szkoły.

wniosek o przyjęcie o klasy I dziecka spoza obwodu

wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka spoza obwodu

Dzieci spoza obwodu będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.

  • Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci podana będzie do publicznej wiadomości 12 kwietnia 2019 r.
  • 26 kwietnia 2019r. zostanie przedstawiona lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.