PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

zbliża się strajk nauczycieli i pracowników oświaty

UWAGA RODZICE !!!!!

Szanowni Rodzice!

Pracownicy naszej szkoły wzięli udział w referendum na temat udziału w ogólnopolskim strajku nauczycieli. Jego wynik wskazuje na to, że jeśli nie dojdzie do porozumienia związków zawodowych ze strona rządową, 8 kwietnia w naszej szkole rozpocznie się strajk. W związku z tym istnieje obawa, że w tym czasie szkoła nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu Państwa  dzieciom. W takiej sytuacji pracujący rodzice  dziecka do 8. roku życia mogą skorzystać zasiłku opiekuńczego  – wniosek  Z-15 (podstawa prawna: Ustawa  z dnia 20 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 poz. 1368) rozdział 7.

 Dyrekcja Szkoły