PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

Uwaga. Strajk.

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że dnia 8 kwietnia 2019 nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 przystępują do strajku.

Jednocześnie przypominamy, że od tego dnia nie będą w naszej szkole wydawane obiady, istnieje także  obawa, że w tym czasie szkoła nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu Państwa dzieciom. W takiej sytuacji pracujący rodzice dziecka do 8. roku życia mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego – wniosek Z-15 (podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 poz. 1368) rozdział 7.


Dyrekcja Szkoły