PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

7 b z wizytą w cerkwi prawosławnej

Uczniowie klasy 7b uczestniczyli w lekcji dotyczącej prawosławia w cerkwi pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła. Wykład dla naszych siódmoklasistów ciekawie wygłosił

ksiądz Jarosław Biryłko.