PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

rozstrzygnięcie wielkiego konkursu

dla klas 1

Złota polska jesień w oczach pierwszaków

WYNIKI   Miejsko-Gminnego konkursu plastycznego dla klas I „Złota Polska Jesień”

W dniu 30 października bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego „Złota Polska Jesień”. W konkursie udział wzięły: Szkoła Podstawowa nr 2, 3, 5, 6, 7,10, 11, SP z Grzędzic.

Na konkurs wpłynęło 114 prac plastycznych.

Celem konkursu jest: integracja środowisk szkolnych, zachęcenie pierwszoklasistów do brania udziału w konkursach, umiejętność wyrażania piękna otaczającego nas świata, odkrywanie przyjemności z działalności twórczej.

Regulamin konkursu zakładał wykorzystanie w pracy materiału przyrodniczego /prace, które nie zawierały tego materiału nie podlegały ocenie/.

Komisja w składzie:

 • Lidia Owczarek – organizator, n-l plastyki, przewodnicząca
 • Beata Warzec – współorganizator, n-l edukacji wczesnoszkolnej
 • Bożena Skwira – współorganizator, n-l edukacji wczesnoszkolnej
 • Ewa Górzyńska – współorganizator, n-l edukacji wczesnoszkolnej
 • Renata Balcerzak – nauczyciel muzyki i plastyki
 • Zenon Ozga – artysta plastyk-grupa MALAHIT
 • Monika Ziółkowska – Rada Rodziców
 • Klaudia Błaszczyk – rodzic
 • Martyna Błaszczyk – uczennica klasy II a
 • Angelika Cieślak – przewodnicząca SU

 

nagrodziła 22 prace:

I miejsce – Lilianna Czyżowicz, kl. I b, SP 10

I miejsce – Igor Kolenda, kl. I c, SP 5

II miejsce – Katarzyna Maślak, kl. I d, SP 11

II miejsce – Amelia Tomkowicz, kl. I a, SP 5

III miejsce – Maja Kobiałka, kl. I b, SP 6

III miejsce – Michalina Danielewska, kl. I c, SP 5

IV miejsce – Tomasz Jakubczak, kl. I b, SP 2

IV miejsce – Beniamin Organ, kl. I a, SP 7

V miejsce – Jakub Stankiewicz, kl. I c, SP 5

Wyróżnienia otrzymują:

 • Amelia Nadolnik, kl. I b, SP 10
 • Adrian Walczak, kl. I b , SP 2
 • Mateusz Tysiąc, kl. I c, SP 10
 • Oskar Siewierski, kl. I c , SP 2
 • Nina Piekarska, kl. I d, SP 11
 • Julia Krause, kl. I c, SP 11
 • Natalia Wyskiel, kl. I a, SP 5
 • Lena Stateczny, kl. I a, SP 11
 • Wiktor Grzejdak, kl. I b, SP 5
 • Aniela Polańska, kl. I b, SP 5
 • Kacper Choma, kl. I b, SP Grzędzice

 

Nagrodzonym gratulujemy zwycięstwa. Dziękujemy wszystkim autorom tegorocznych prac za udział w konkursie. Dziękujemy również grupie teatralnej Pani Bożeny Skwiry oraz sponsorom nagród /MPGK Stargard, InterRisk-ubezpieczenia, dyrektorowi szkoły