PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

czyli

ODCZAROWAĆ MATEMATYKĘ

Matematyczne abrakadabra

                                                                                                                                                          

 

W lutym i marcu tego roku w naszej szkole będzie realizowany

PROJEKT MATEMATYCZNY zatytułowany „ODCZAROWAĆ MATEMATYKĘ”  adresowany do uczniów klas 5 i 6.

Jego realizacja jest możliwa dzięki przyjętemu wnioskowi o dofinansowanie przez mFundację.

 

Celem projektu jest:

 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych

i informatycznych.

 • Kształcenie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze źródeł.
 • Motywowanie i wyzwalanie twórczej aktywności uczniów oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia

i działania w zespole.

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
 • Kształcenie wyobraźni geometrycznej.
 • Popularyzacja i ukazanie użyteczności oraz możliwości wykorzystywania narzędzi TIK w nauce.
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

 

W ramach projektu uczniowie:

 • wykonają prace plastyczne dotyczące zagadek i rebusów matematycznych,
 • na lekcjach informatyki w programie PAINT stworzą prace złożone z wielokątów i kół – „GEOMETRYCZNA SZTUKA WSPÓLCZESNA”,
 • wezmą udział w quizie „MATEMATYCZNE ŚLEDZTWO”, podczas którego będą rozwiązywać zadania matematyczne zakodowane koderem QR,
 • wraz z rodzicami wyszukają przykłady symetrii w otoczeniu i utrwalą ją na zdjęciach,
 • uczestniczyć będą w lekcjach ENTER (z wykorzystaniem TIK) oraz ZAGADKOWEJ MATEMATYCE, na których zmierzą się z zagadkami lateralnymi i łamigłówkami matematycznymi.

 

Cały akcja będzie na bieżąco dokumentowana na wystawie zorganizowanej na II piętrze szkoły.

Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu pokaże naszym uczniom, że szkoła może być miejscem twórczego zdobywania wiedzy.

Nauczyciele matematyki SP 5