PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

tymczasowy plan zajęć

w SP5

Zasady kształcenia na odległość

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca odbywa się kształcenie na odległość. Od tego dnia wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli jest obowiązkowe. Odbywa się to według poniższych zasad:

 • Nauczyciele przygotowują materiały do każdej klasy, przekazują uczniom lub rodzicom za pośrednictwem wychowawców. Wykorzystują w tym celu różne techniki i narzędzia: zadania z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń, karty pracy, programy telewizji publicznej, audycje radiowe, filmy edukacyjne, arkusze egzaminacyjne i inne. Nauczyciele mogą korzystać z platform edukacyjnych (np. WSiPnet, Eduelo, epodreczniki, stronice.gov.pl, gov.pl/web/zdalne lekcje i inne. W kontaktach z uczniami i rodzicami wykorzystują pocztę elektroniczną, rozmowy telefoniczne, komunikatory, portale społecznościowe. Sposób komunikacji uwzględnia możliwości techniczne uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeżeli jakiś uczeń ma problem z dostępem do Internetu czy komputera, zgłasza ten fakt wychowawcy, który ustala inny sposób przekazywania materiałów.
 • Wychowawca koordynuje przepływ informacji miedzy nauczycielami a uczniami lub ich rodzicami.

·        Nauczyciele przygotowują zakres materiału na tydzień i przesyłają wychowawcom w określonym dniu tygodnia, wg poniższego harmonogramu. Wychowawcy wg tego samego harmonogramu przekazują zadania uczniom.

klasa 8

poniedziałek

matematyka    materiał 2 lekcji + arkusz

EDB                materiał 1 lekcji

religia              materiał 2 lekcji

niemiecki       materiał 2 lekcji

wtorek

chemia             materiał 2 lekcji

j. polski            materiał 3 lekcji + arkusz

W-F                 materiał 4 lekcji? 

środa

fizyka               materiał 2 lekcji

historia             materiał 2 lekcji

informatyka    materiał 1 lekcji

czwartek

biologa            materiał 2 lekcji

WOS               materiał 2 lekcji

matematyka     materiał z 2 lekcji

piątek

j.angielski      materiał 3 lekcji + arkusz

geografia        materiał 1 lekcji

j.polski         materiał z 2 lekcji

klasa 7

poniedziałek

j.angielski     materiał 3 lekcji

geografia         materiał 2 lekcji

religia               materiał z 2 lekcji

wtorek

matematyka    materiał 2 lekcji

plastyka          materiał 1 lekcji

niemiecki        materiał 2 lekcji

środa

chemia             materiał 2 lekcji

j. polski            materiał  3 lekcji

W-F                 materiał 4 lekcji

matematyka    materiał 2 lekcji

czwartek

fizyka               materiał 2 lekcji

historia             materiał 2 lekcji

informatyka    materiał 1 lekcji

piątek

biologa            materiał 2 lekcji

WOS               materiał 2 lekcji

j.polski         materiał 2 lekcji

klasa 6

poniedziałek

j.polski        materiał 3 lekcji

technika          materiał 1 lekcji

religia              materiał 2 lekcji

wtorek

j.angielski materiał 3 lekcji

geografia         materiał 1 lekcji

środa

matematyka    materiał 2 lekcji

plastyka          materiał 1 lekcji

czwartek

j. polski            materiał 2 lekcji

W-F                 materiał 4 lekcji

biologia           materiał 1 lekcji

piątek

historia             materiał 2 lekcji

informatyka    materiał 1 lekcji

matematyka    materiał 2 lekcji

klasa 5

poniedziałek

historia             materiał 2 lekcji

informatyka    materiał 1 lekcji

matematyka    materiał 2 lekcji

wtorek

biologa            materiał 1 lekcji

technika          materiał 1 lekcji

religia              materiał 2 lekcji

środa

j.angielski        materiał 3 lekcji

geografia        materiał 1 lekcji

j.polski           materiał 3 lekcji

czwartek

matematyka    materiał 2 lekcji

plastyka          materiał 1 lekcji

piątek

j. polski            materiał 2 lekcji

W-F                 materiał 4 lekcji

klasa 4

poniedziałek

j. polski            materiał 3 lekcji

W-F                 materiał 4 lekcji

matematyka    materiał 2 lekcji

wtorek

historia             materiał 2 lekcji

informatyka    materiał 1 lekcji

środa

przyroda           materiał 2 lekcji

technika          materiał 1 lekcji

religia              materiał 2 lekcji

czwartek

j.angielski       materiał 3 lekcji

religia              materiał 2 lekcji

j. polski            materiał  lekcji

piątek

matematyka    materiał 2 lekcji

plastyka          materiał 1 lekcji

OCENIANIE

 • Wybrane zadania podlegają ocenianiu. Uczniowie są o tym informowani i przesyłają rozwiązane zadania w postaci uzgodnionej nauczycielem (pliki, zdjęcia, testy lub quizy na platformach lub inne) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie mogą być również oceniani za aktywność, np. informując nauczyciela o wykonaniu zadania.
 •    Uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytów przedmiotowych (tam gdzie były one prowadzone) z adnotacją – data wykonania czynności (np.: oglądałem film zadany przez panią, rozwiązałem zadanie) – zeszyt jest dokumentacją pracy ucznia w okresie zdalnego nauczania.                                                      

RODZICU! 

 1. Zachęcaj dziecko do samodzielnej pracy.
 2. Bądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzaj stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspieraj (ale nie wyręczaj!) swoje dziecko w wykonywaniu zadanych prac.

 

UCZNIU!

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. Staraj się samodzielnie organizować naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

Pamiętaj o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji