PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

TITLE

DESCRIPTION

Procedury bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym w czasie trwania stanu epidemii

Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie

w czasie trwania stanu epidemii,

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Procedura opracowana w oparciu o przepisy:

  • Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną
  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567.

 

POBIERZ:

Procedura bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego – oddziały przedszkolne w SP5

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola