PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie


1.      Administratorem danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie, zwany dalej: „Administratorem”. Każda osoba objęta monitoringiem na terenie ośrodka ma prawo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Kuśnierzy 7, 73-110 Stargard lub telefonując pod numer: 91 577-13-01. Z administratorem można się także skontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@sp5.stargard.edu.pl

 

2.      Dane osobowe zarejestrowane za pomocą monitoringu wizyjnego są przetwarzane (zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Szkoły Podstawowej nr 5 w Stargardzie.

 

3.      Dane osobowe osób objętych monitoringiem przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4.    Administrator nie zamierza przekazywać tych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

5.    Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: wejście główne do szkoły, część boiska szkolnego, wejście boczne (wf-istów), korytarz wewnątrz szkoły prowadzący do basenu)

 

6.    Każda osoba objęta monitoringiem wizyjnym ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób objętych monitoringiem przez Administratora – każdej z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8.    W oparciu o dane osobowe pracowników Administrator nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.