Dyrekcja

DYREKCJA

 

Dyrektor mgr Włodzimierz Owczarek

Wicedyrektor mgr inż. Jadwiga Milka

Wicedyrektor mgr Jolanta Odziemkowska