Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący : Szubert Filip

Zastępca : Szumska Lena

Członkowie:

  1. Michał Skibiński
  2. Michał Kunicki
  3. Michał Pietraszak
  4. Natalia Brzozowska
  5. Agnieszka Rogalska
  6. Wiktoria Wal
  7. Julia Iwaniuk
  8. Amelia Makuch
  9. Żurek Zuzanna
  10. Król Miłosz

Dyrekcja

DYREKCJA

 

Dyrektor mgr Włodzimierz Owczarek

Wicedyrektor mgr inż. Jadwiga Milka

Wicedyrektor mgr Jolanta Odziemkowska

 

Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA  -SKŁAD 79 NAUCZYCIELI PEŁNOZATRUDNIONYCH ORAZ 9 NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH – RAZEM 88 OSÓB