Status prawny

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 5 powstała 1 września 1957 r. jest szkołą publiczną.

Uchwałą Nr XXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 lutego 2017r. stała się 8 letnią szkołą podstawową.

 Organem prowadzącym jest Miasto Stargard.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.