Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA  -SKŁAD 79 NAUCZYCIELI PEŁNOZATRUDNIONYCH ORAZ 9 NIEPEŁNOZATRUDNIONYCH – RAZEM 88 OSÓB