Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący : Szubert Filip

Zastępca : Szumska Lena

Członkowie:

  1. Michał Skibiński
  2. Michał Kunicki
  3. Michał Pietraszak
  4. Natalia Brzozowska
  5. Agnieszka Rogalska
  6. Wiktoria Wal
  7. Julia Iwaniuk
  8. Amelia Makuch
  9. Żurek Zuzanna
  10. Król Miłosz