PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

KĄCIK

matematyczny

Zadanie 1.

Trzcina cukrowa zawiera około 16 % cukru. Ile kilogramów cukru można otrzymać z 2,6 tony trzciny cukrowej?

 

Zadanie 2.

Tlen stanowi 21 % objętości powietrza. Ile metrów sześciennych tego gazu znajduje się w pokoju

o długości 5 m, szerokości 4,5 m i wysokości 2,5 m?

 

Zadanie 3.

W 10 % roztworze wodnym jest 300 g soli. Oblicz masę tego roztworu.

 

Zadanie 4.

Jaki procent obwodu kwadratu stanowi długość jednego boku?

 

Zadanie 5.

Do ceny pewnego towaru doliczamy 22 % VAT. Ile procent ceny brutto ( czyli ceny z VAT- em) stanowi ten podatek?

 

Zadanie 6.

O ile procent można obniżyć czesne w szkole prywatnej, aby przy wzroście liczby uczniów o 20 % łączna kwota wpłat na utrzymanie szkoły wzrosła o 8zł

 

Zadanie 7.

Cenę jednostkową pewnego towaru podwyższono o 20 % i po pewnym czasie obniżono o 25 %.

 Po tych dwóch zmianach cena jest równa 81 zł. Jaka była cena początkowa? O ile procent zmieniła się cena w odniesieniu do ceny początkowej?

 

Zadanie 8.

W ciągu roku pewna cena wzrosła trzy razy po 10 %. Jaka była na początku, jeżeli teraz jest równa 133,10 zł?

 

Zadanie 9.

W banku złożono kwotę 2000 złotych na jeden rok. Po roku oszczędności wyniosły 2240 zł. Oblicz roczne oprocentowanie lokaty.

 

Zadanie 10.

Ile odsetek dopisze bank do kwoty 2800 zł złożonej na okres jednego roku z oprocentowaniem 10,5 % w skali rocznej?

 

Zadanie 11.

Odsetki na koncie doliczane są na koniec roku. Ile pieniędzy będzie miał na koncie l stycznia ktoś, kto l listopada wpłacił 300 zł? Oprocentowanie wynosi 4 % w stosunku rocznym.

 

Zadanie 12.

Ile kilogramów 2 % roztworu wodnego soli kuchennej należy dodać do 1,2 kg 5 % roztworu soli, aby otrzymać roztwór o stężeniu 3 %?

 

Zadanie 13.

W jakim stosunku należy zmieszać dwa roztwory cukru o stężeniach 8 % i 20 %, aby otrzymać roztwór 15-procentowy?

 

Zadanie 14.

Do 1,5 kg roztworu cukru 20-procentowego dolano 4 kg roztworu

5-procentowego. Powstały roztwór zagęszczono odparowując 10 % zawartej w nim wody. Oblicz, iluprocentowy roztwór otrzymano.

 

Zadanie 15.

Zmieszano cztery składniki w stosunku 1 : 2 : 3 : 4. Podaj skład procentowy mieszaniny.

 

POBIERZ , ZAPISZ,  OTWÓRZ W PROGRAMIE PAINT I POKOLORUJ 🙂

I kolejna porcyjka zabaw w Excellu:

k1 Pobierz: kacper2

zuzia                 Pobierz: Zuzia

KOLEJNA PORCJA MALOWANEK W PAINTCIE

kolejna porcja kolorowanek matematycznych.

POBIERZ, ZAPISZ I BAW SIĘ W PAINT’CIE  😀

i jeszcze pobaw się rozwiązując rebusy 😛

pokolorujemy ????????? 😀

Pobierz, zapisz w Paint, a następnie poszalej 😀

kolorowanka-kacper3

 

 

kolorowanka-zuzia4