PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

NASZA SZKOŁA

SP5 Stargard

Jesteśmy szkołą w której dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. Struktura naszej szkoły opiera się na umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i umiejętnej współpracy z nauczycielami i rodzicami.

 

• Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, oryginalności i kreatywnego myślenia.
• Budujemy obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. Uczymy się pozytywnie reagować w sytuacjach trudnych oraz właściwie oceniać różne zachowania.
• Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przydatnej do zapewnienia godnego poziomu życia w zjednoczonej Europie.
• Wspólnie z rodzicami pragniemy stworzyć szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku.
• Wdrażamy do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażamy w umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i ich przetwarzania.
• Dobrze przygotowujemy do kontynuacji nauki w gimnazjum.


NASZE ATUTY:
•31 jasnych sal;
•Pracownia komputerowa ze stałym dostępem do Internetu;
•Sale do zajęć świetlicowych o świetnym wyposażeniu;
•Biblioteka z nowościami dla młodziezy i dzieci oraz czytelnia mulitmedialna;
•Gabinet opieki medycznej;
•Obiekt sportowy, który tworzą: basen z zapleczem i sauna, sala gimnastyczna, mała salka, salka do zajęć korekcyjnych, zespół boisk wokół szkoły.


SZKOŁA ZAPEWNIA:
•Bezpieczeństwo wszystkim uczniom przebywającym na jej terenie poprzez troskliwą opiekę całej kadry;
•Naukę w przyjaznej, życzliwej atmosferze, w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych;
•Bogatą bazę sportową;
•Dobrze wyposażoną pracownię komputerową;
•Możliwość samorealizacji i rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
•Możliwość nauki języków obcych już w nauczaniu zintegrowanym;
•Opiekę dzieciom w świetlicy szkolnej;
•Możliwość korzystania ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej;
•Opiekę pedagoga, socjoterapeuty, logopedy i reedukatora;
•Opiekę medyczną pielęgniarki;
•Bezpłatną naukę pływania na zajęciach wychowania fizycznego;
•Dobrze wykształconą i stale podnoszącą kwalifikacje kadrę, otwartą na potrzeby uczniów oraz motywującą ich do pracy poprzez aktywne metody nauczania.