PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

Programowanie

jest OK

KLASA 1 – 3

 

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole klasy pierwsze przystąpiły do realizacji innowacji pedagogicznej „Pszczółka – uczenie kodowania przez zabawę”. Zajęcia realizowane w ramach pilotażowego programu wdrażania programowania w klasach pierwszych odbywały się z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Bee-Bot, tzw. „Pszczółek”. Uczniowie do zabawy wykorzystywali różne maty. Pracowali w grupach i indywidualnie. Dla dzieci bardzo motywujące stało się wprowadzenie na zajęciach elementów współzawodnictwa. Grupy zdobywały punkty za prawidłowy kod, lub wewnątrz grupy uczniowie zdobywali punkty za indywidualne kodowanie. Ciekawe były też zajęcia w tworzenie opowieści, przygód pszczółek. Uczniowie bardzo lubili tworzyć tzw. kod-plany, czyli ustalanie drogi, jaką miał pokonać robot, aby dojść do określonego celu, spełniając podane warunki. Zabawy robotem rozwijają u dzieci myślenie sekwencyjne, orientację kierunkową, doskonalą myślenie logiczne, strategiczne, motywują do koncentracji, komunikacji werbalnej, pobudzają wyobraźnię, uczą współpracy w grupie.
Nauka programowania z pszczółką daje dzieciom dużą radość z tworzenia i stanowi jednocześnie dobrą zabawę. Uczniowie klas pierwszych wykazują wielkie zainteresowanie zajęciami i pracują z dużym zaangażowaniem.

 

Nauczyciele klas pierwszych: Anna Pawlak, Dorota Gromek, Alicja Łuniewska

KLASA 4 – 6

 

W roku szkolnym 2016/2017 w klasach IV naszej szkoły zrealizowano po 4 godziny lekcyjne innowacji pedagogicznej „Programowanie jest OK” w ramach zajęć komputerowych w klasach IV.

Uczniowie klas IV zostali wprowadzeni w zagadnienia z programowania. Najpierw ćwiczyli bez komputera programowanie siebie na wzajem, zanim wykorzystali je w programach. Poznali pojęcie algorytmu i programu na przykładach znanych z życia. Potem pracowali na platformie studio.code.org. Poprzez zabawę uczyli się podstaw programowania. Rozwiązywali łamigłówki, tworzyli figury jeżdżąc po lodzie, rysowali obrazki i wzory z Artystą, sterowali postacią na ekranie monitora, wyróżniali podstawowe kroki w celu rozwiązania problemu. Ćwiczenia były wprowadzeniem do pracy w środowisku Scratch. Uczniowie „uczyli” duszki mówić i chodzić. Programowanie w Scratch bardzo się uczniom podobało, rozpoczęte programy chętnie kontynuowani w domu.

 

Nauczyciele: Maria Abramek, Dorota Busz, Sylwia Hospodiuk, Elżbieta Olaniecka