PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

PROJEKT

sowa

W październiku, listopadzie i grudniu tego roku w naszej szkole będzie realizowany PROJEKT MATEMATYCZNY zatytułowany „Geometryczny świat wokół nas„.  Jego realizacja jest możliwa dzięki wygranemu KONKURSOWI GRANTOWEMU  w 4 edycji PROGRAMU „mPotęga”. Nasza szkoła jest jedną ze 189 szkół podstawowych w Polsce, której przyznano dofinansowanie.

            Celem projektu jest:

  • Wsparcie uczniów klas VI – VII w rozwijaniu ich umiejętności geometrycznych w zakresie wielokątów i figur przestrzennych,
  • Ukazanie, że znajomość umiejętności geometrycznych zwiększa szanse na zdobycie ciekawego zawodu w przyszłości,
  • Kształcenie postrzegania matematyki jako elementu życia codziennego,
  • Rozwijanie orientacji na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz logicznego myślenia,
  • Promowanie zabawowej formy uczenia się i nauczania matematyki,
  • Nawiązanie współpracy z rodzicami i zachęcenie ich do czynnego udziału w zajęciach praktycznych oraz do ćwiczenia matematyki w domu poprzez zabawę ze swoim dzieckiem.

Projekt ma na celu rozwinąć wyobraźnię przestrzenną uczniów i pokonać „barierę” niechęci wobec geometrii , przez praktyczne, niestandardowe działania. Chcemy pokazać uczniom, że architekt to kreatywny matematyk, który bawi się przestrzenią.

 Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie wcielą się w architektów wnętrz i  projektantów tworząc własne markietaże i mozaiki. Zaprojektują , wykonają i zaprezentują geometryczną choinkę.

Odbędą się zajęcia matematyczne „Zabawy z radosnymi sześcianami”, w czasie których uczniowie sprawdzą swoją wyobraźnię i zdolność logicznego myślenia. Podczas spaceru uczniowie będą wyszukiwać i fotografować „Bryły w budynkach naszego miasta”.

Angażując rodziców przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne „klasowa ekipa remontowa” efektem których będzie sporządzenie dokumentacji i kosztorysu na remont klasy.

Przeprowadzone zostaną zajęcia językowe dla uczniów „Figury geometryczne w języku angielskim”. Odbędzie się „Wielokątny konkurs” o tytuł Mistrza Figur Geometrycznych. Podsumowaniem projektu będzie wystawa efektów prac uczniów „Mała Gala Umiejętności”.

nauczyciele matematyki SP 5

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”