PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

PROJEKT

W październiku i listopadzie tego roku w naszej szkole będzie realizowany PROJEKT MATEMATYCZNY zatytułowany „Wszechobecny procent” adresowany do uczniów klas 7 i 8.  Został on nagrodzony w V edycji konkursu grantowego w ramach programu „mPotęga”. Do rywalizacji przystąpiło 598 szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek i uczelni wyższych z całej Polski, a tylko 185 projektów, w tym nasza placówka, zostało nagrodzonych. Nasza szkoła już po raz trzeci otrzymała to wyróżnienie. W ubiegłych latach staraliśmy się wspomóc uczniów klas 4 w opanowaniu TABLICZKI MNOŻENIA oraz przybliżyć uczniom klas 6 i 7 GEOMETRYCZNY ŚWIAT.

Celem tegorocznego projektu jest:

  • Pokazanie uczniom poprzez aktywne działanie, że wiadomości o procentach są przydatne nie tylko na lekcjach matematyki, ale także w życiu codziennym, bo przecież żyjemy wśród procentów,
  • Stworzenie ciekawych, innowacyjnych i przyjaznych uczniowi metod i narzędzi edukacji matematycznej,
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych -umiem, rozumiem, lubię,
  • Rozwijanie umiejętności społecznych (praca w zespole, pełnienie ról, odpowiedzialność za wynik pracy całej grupy),
  • Wyzwolenie twórczej aktywności za pomocą narzędzi Technologii Informacyjnej.

Nasi uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez księgową pt „Oswoić podatki”. Zorganizowana zostanie wycieczka do banku, w czasie której poznają kulisy jego działalności. Przeprowadzony również będzie quiz „Procenty, matematyczne zakręty”, którzy uczniowie przygotują, przeprowadzą i zaproszą swoich kolegów do udziału. Wcielą się w role projektantów i testerów innowacyjnego domina procentowego jak również ankieterów, a następnie zaprezentują naszą szkołę oraz swoją klasę w liczbach i procentach przy pomocy TI. Z pomocą uczniów wzbogacony zostanie istniejący na szkolnej stronie internetowej |Kącik matematyczny” o zestawy zadań o procentach. Stworzony słownik pojęć ekonomicznych wzbogaci wiedzę dzieci o nowe pojęcia.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa efektów pracy jego uczestników.

nauczyciele matematyki SP 5

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”