PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

REALIZACJE

PROJEKT szkolny

W październiku zostały zrealizowane wszystkie zadania zawarte w harmonogramie. W lokalnej prasie: Dziennik Stargardzki oraz na stronach Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego ukazały się artykuły promujące projekt. W szkole odbył się apel , na którym uczniom przedstawiono założenia, cele i planowany przebieg przedsięwzięcia, a rodzice zostali zapoznani z projektem na wrześniowych spotkaniach. Na szkolnej stronie umieszczono informację o projekcie. Uczniowie wykonali plakaty i prace plastyczne dotyczące projektu, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach i w gabinetach matematycznych. Powstała wystawa projektu, gdzie uczniowie mogą na bieżąco śledzić jego realizację. Odbyły się zajęcia na których dzieci wcieliły się w role architektów wnętrz, plastyków i projektantów tworząc własne parkietaże różną techniką, także z wykorzystaniem TI. Uczniowie wyszukiwali i fotografowali „Bryły w budynkach naszego miasta” – powstały prace fotograficzne z opisem, które zostaną wyeksponowane na wystawie podsumowującej projekt. Odbyły się także zajęcia „Odkrywamy tangramy”,  na których dzieci podczas pracy z tangramem utrwalały nazwy figur i ich podstawowe własności, układali różne obrazki i wzory. Dobrze się bawili z tangramami, a „przy okazji”  uczyli się matematyki, porównywali pola otrzymywanych figur. W istniejącym na szkolnej stronie „Kąciku matematycznym” zostały zaprezentowane najciekawsze prace uczniów.

W listopadzie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania zawarte w harmonogramie działań. Na stronie internetowej szkoły umieszczono sprawozdanie z przebiegu projektu za miesiąc październik, zdjęcia z zajęć na których uczniowie tworzyli parkietaże manualnie i za pomocą TI w programie Word i Paincie, układali „wzory – obrazki” z tangramów. Istniejący na szkolnej stronie internetowej „Kącik Matematyczny” (http://sp5stargard.pl/) został wzbogacony o informacje dotyczące parkietaży matematycznych i historię tangramu. W kąciku umieszczono także najciekawsze prace uczniów (parkietaże i układanki z tangramów). Przebieg projektu za miesiąc październik został także zaprezentowany za szkolnej tablicy informacyjnej, aby wszyscy uczniowie mogli się zapoznać. W listopadzie odbyło się wiele zajęć na których uczniowie dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym rozwijali swoją wyobraźnię przestrzenną. Na zajęciach z łamigłówkami „Happy Cube” – Radosne Sześciany uczniowie, poprzez zabawę, ćwiczyli wytrwałość, cierpliwość, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. Przekonali się, że ułożenie sześcianu (3-D) z sześciu puzzli, a następnie zmieszczenie ich z powrotem w ramce (2-D) nie jest łatwą sprawą. Zabawa z Radosnymi Sześcianami dostarczyła uczestnikom zajęć sporej dawki adrenaliny i jednocześnie dała poczucie sukcesu, a tym samym zwiększyła wiarę we własne siły. Zabawa z klockami „Reko” również dostarczyła dzieciom sporej dawki przyjemności, wyzwoliła kreatywność i rozwinęła zmysł twórczy. Uczniowie konstruowali z klocków modele wielościanów oraz wielu innych brył i ich fantazja w zakresie tworzenia nabierała realnego kształtu. Przekonali się, że tworzenie brył z klocków jest łatwiejsze niż klejenie brył z kartonu. Odbyły się także zajęcia na których uczniowie zostali zapoznani z tematyką „Brył Platona”, a następnie zgodnie z instrukcją nauczyciela i przy jego pomocy tworzyli takie bryły. Efektem tych zajęć jest powstanie modeli „Brył Platona”, które zostaną wyeksponowane na wystawie podsumowującej projekt. Uczniowie klas VII pod kierunkiem nauczyciela wykonali prezentacje multimedialne w Power Poincie ” Podróż dookoła świata”, których bohaterami są bryły geometryczne tzn. na zdjęciach budowli świata umieszczonych w prezentacji uczniowie wskazywali bryły -powstała dzięki temu galeria wielościanów, które można spotkać w codziennym życiu. Dzięki temu uczniowie zauważyli, że matematyka jest obecna w naszym życiu niemal na każdym kroku, że można ją odnaleźć wszędzie np.: w otaczających nas budynkach i budowlach. Wystarczy tylko uważnie się rozglądać wokół siebie. Z kolei na zajęciach językowych „Figury geometryczne w języku angielskim” dzieci zapoznały się z terminologią figur i brył geometrycznych w języku angielskim. Powstał słownik obrazkowy „Wielokąty i bryły w języku angielskim”, który zostanie zaprezentowany na wystawie podsumowującej projekt. W poziomie klas VI i VII odbył się konkurs o tytuł „Mistrza figur geometrycznych”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy konkursu, jak się okazało wykazali się dużą znajomością własności wielokątów i brył. Wspólnie z rodzicami uczniowie klasy VI stworzyli „Klasową ekipę remontową” i podczas praktycznych zajęć zaplanowali remont gabinetu. Mierzyli, obliczali pola i ilość farby potrzebnej do pomalowania ścian, wykonali kosztorys.

To już ostatni miesiąc trwania naszego projektu. W tym miesiącu nagrodzono  zwycięzców konkursów o tytuł „Mistrza figur geometrycznych”.  Na początku grudnia odbyły się zajęcia na których uczniowie dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym pogłębiali wiedzę dotyczącą brył geometrycznych. Z siatek brył konstruowali modele różnych wielościanów, aby następnie wykonać  geometryczne ozdoby choinkowe – modele brył geometrycznych. Wzdłuż korytarza rozwieszono girlandy wykonane
z tych brył oraz przyozdobiono nimi wykonane dwie choinki. Zorganizowano wystawę podsumowującą projekt „Mała Gala Umiejętności”, na której zaprezentowano najciekawsze prace uczniów tj. parkietaże, tangramy, bryły
i figury po angielsku, „Bryły Platona”, prace fotograficzne oraz wydrukowane prezentacje „Podróż w poszukiwaniu brył”, wyniki konkurów oraz efekty prac „Klasowej ekipy remontowej”. Rodzicom uczniów klas VI i VII przekazano informacje dotyczące przebiegu i realizacji projektu, a uczniom przypomniano jakie zadania wykonywali w czasie realizacji projektu. Na szkolnej stronie i w gablocie przed szkołą zamieszczono zaproszenie dla rodziców, by w Dniu Otwartym Szkoły obejrzeli wystawę podsumowującą projekt.