PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01 Polityka Prywatności
BIP

REALIZACJE

PROJEKT szkolny

W październiku zostały zrealizowane wszystkie zadania zawarte w harmonogramie. Na stronie Urzędu Miasta ukazał się artykuł promujący projekt. W szkole odbył się apel inauguracyjny. Rodzice na wrześniowych spotkaniach zostali zapoznani z projektem. Na szkolnej stronie blogu SKO i Facebooku zostały umieszczone zdjęcia wraz z informacją o akcji.

Uczniowie wykonali plakaty i prace plastyczne „Wszechobecny procent”, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Powstała stała wystawa projektu, gdzie uczniowie na bieżąco mogą śledzić jego realizację. Nasi podopieczni opracowali, a potem przeprowadzili ankiety: klasy siódme – „Moja klasa w procentach”, klasy ósme – „Moja szkoła w procentach”. Następnie z wykorzystaniem programu Excel z otrzymanych wyników stworzyli oni diagramy i wykresy procentowe, które zaprezentowano na korytarzu szkolnym. Dzięki wystawie społeczność uczniowska wzbogaciła swoją wiedzę o swoich kolegach oraz szkole.

Wybrana grupa uczniów udała się na warsztaty do banku PKO BP – „Bank bez tajemnic”. Pracownicy placówki wprowadzili ich w tajniki swojej pracy i zapoznali z zasadami funkcjonowania banku. Uczniowie także rozwiązywali przygotowane dla nich zadania praktyczne dotyczące kredytów i lokat. Odbyła się akcja zachęcania młodszych do oszczędzania w SKO.

.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

W listopadzie zostały zrealizowane wszystkie zadania objęte w harmonogramie. Na korytarzu naklejono „KWADRAT Z PROCENTAMI”, z którego uczniowie chętnie korzystają w czasie przerw. Na zajęciach dodatkowych siódmoklasiści projektowali i tworzyli własne gry dydaktyczne związane z procentami, które potem testowali w swoich klasach. „Kącik Matematyczny”, na szkolnej stronie internetowej, został wzbogacony o zbiór ciekawych zadań dotyczących procentów. Uczniowie klas ósmych zorganizowali i przeprowadzili wśród siódmoklasistów quiz „Procenty -matematyczne zakręty”. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali upominkami, a zwycięzcy – cennymi nagrodami. Odbyły się warsztaty z udziałem szkolnej księgowej, która przybliżyła zagadnienia rozliczeń podatkowych, rachunkowości i wynagrodzeń pracowniczych. Powstał słownik pojęć ekonomicznych, który wyeksponowano na wystawie szkolnej. Pojawiła się na niej także -stworzona przez uczniów – PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA, z zawartością procentową składników w produktach spożywczych. Dzięki temu zwiększyła się świadomość uczniów na temat zdrowego odżywiania.

W Głosie Szczecińskim ukazał się artykuł informujący o projekcie. Artykuł znalazł się także na stronach internetowych GS 24 oraz Moje miasto Stargard. Również w Radio Stargard można było usłyszeć o działaniach podjętych w naszej szkole w ramach projektu.

Zorganizowano wystawę podsumowującą projekt „Mała Gala Umiejętności”, na której zaprezentowano powstałe w czasie trwania projektu prace uczniów.

Na szkolnej stronie internetowej zamieszczono sprawozdanie i zdjęcia z przebiegu projektu za miesiąc listopad oraz  zaproszenie dla rodziców do obejrzenia wystawy podsumowującej projekt w Dniu Otwartym Szkoły.