PLAN LEKCJI ·   (0-91) 577-13-01

REALIZACJE

PROJEKT szkolny

W październiku zostały zrealizowane wszystkie zadania zawarte w harmonogramie. W lokalnej prasie: Dziennik Stargardzki oraz na stronach Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego ukazały się artykuły promujące projekt. W szkole odbył się apel , na którym uczniom przedstawiono założenia, cele i planowany przebieg przedsięwzięcia, a rodzice zostali zapoznani z projektem na wrześniowych spotkaniach. Na szkolnej stronie umieszczono informację o projekcie. Uczniowie wykonali plakaty i prace plastyczne dotyczące projektu, które zostały wyeksponowane na szkolnych korytarzach i w gabinetach matematycznych. Powstała wystawa projektu, gdzie uczniowie mogą na bieżąco śledzić jego realizację. Odbyły się zajęcia na których dzieci wcieliły się w role architektów wnętrz, plastyków i projektantów tworząc własne parkietaże różną techniką, także z wykorzystaniem TI. Uczniowie wyszukiwali i fotografowali „Bryły w budynkach naszego miasta” – powstały prace fotograficzne z opisem, które zostaną wyeksponowane na wystawie podsumowującej projekt. Odbyły się także zajęcia „Odkrywamy tangramy”,  na których dzieci podczas pracy z tangramem utrwalały nazwy figur i ich podstawowe własności, układali różne obrazki i wzory. Dobrze się bawili z tangramami, a „przy okazji”  uczyli się matematyki, porównywali pola otrzymywanych figur. W istniejącym na szkolnej stronie „Kąciku matematycznym” zostały zaprezentowane najciekawsze prace uczniów.